po etna strana pretraga kontaktirajte nas broj posjeta: 88908
U D K S
 
Navigacija
Info
broj članova: 201

Ova stranica je donirana od strane:
Mediana Creative DesignŽelite pomoći
Kao Sponzor

Kao Donator

Kao Volonter
 

Usluge za članove

UDKS ima 201 registrovanog člana koji u Udruženju mogu dobiti sljedeće usluge:
  • Informacije
UDKS svojim članovima, njihovim obiteljima kao i cjelokupnoj javnosti obezbjeđuje i nudi sve vrste informacija o neuro-mišićnim poremećajima i oboljenjima. Također nudimo dostupne informacije u vezi tretmana, načina liječenja, najnovijih studija i istraživanja te aktivnosti koje naše udruženje sprovodi u borbi za bolje životne uvjete svojih članova. Udruženje je u mogućnosti da vam ustupi informacije o obrazovanju i zapošljavanju uzimajući u obzir specifičnosti poremećaja i oboljenja svojih članova.
Naše osoblje će odgovoriti na svaki vaš upit i zahtjev za informacijama ukoliko posjeduje iste ili će vam pomoći da pronađete one koje su vam potrebne.
  • Edukacija
UDKS organizira i održava specijalne treninge i radionice za osoblje, studente i profesionalne grupe kako bi se na što neposredniji način svi informirali i bolje upoznali sa prirodom i napredovanjem neuro-mišićnih poremećaja. Publikacije koje je izdalo Udruženje također su namijenjene prvenstveno edukaciji, a besplatno se mogu dobiti u prostorijama Udruženja ili ovdje. Također, našim članovima i ostalima koji se žele informirati i pobliže upoznati sa problemima i preprekama na koje oboljele osobe nailaze, u našem Udruženju su dostupne knjige, brošure, članci, video snimci i ostali materijal koji tretira ovu tematiku.
  • Oprema
UDKS je u mogućnosti pozajmiti, ili financijski asistirati u nabavci medicinske opreme svojim članovima. Program pozajmljivanja medicinske opreme osigurava osnovnu medicinsku opremu na zajam, te nova ili već korištena sredstva kao što su elektromotorna i invalidska kolica na mehanički pogon kao i bolnički krevet. Za detaljne informacije o ovom programu molimo vas da direktno kontaktirate Udruženje.
Udruženje je u mogućnosti donirati određenu novčanu pomoć za kupovinu nove opreme. Ukoliko postoji zahtjev za opremom koju Udruženje ne pokriva ili djelomično pokriva, osoblje Udruženja rado će vam pomoći u traženju (ostatka) novčane pomoći ili donacije za neophodnu opremu.

Za detaljne informacije o mogućnostima financiranja nabavke medicinske opreme molimo vas da direktno kontaktirate Udruženje.
  • Emotivna podrška
Podrška dolazi u mnogo oblika i svaka je na svoj način neophodna kako bi se osobama oboljelim od neuro-mišićnih poremećaja pomoglo u poboljšanju životnih uvjeta i prevazilaženju svakodnevnih problema i prepreka. Emotivna podrška je u tom smislu jednako bitno kao i financijska jer se mnogi oboljeli pored posljedica bolesti moraju nositi i sa svakodnevnim stresom, financijskim teškoćama, obiteljskim i socijalnim problemima. Na žalost, nemaju svi toliko potrebnu podršku u svojim obiteljima i zajednicama. Mnogi se sami suočavaju sa izazovima na koje nailaze te je Program podrške koji UDKS održava u svojim prostorijama jedan od načina da se članovima pruži emotivna podrška u najtežim trenucima. Program podrške omogućava i članovima Udruženja i njihovim obiteljima da se sastaju, razgovaraju, razmijene iskustva i priče, te na taj način socijaliziraju i umanje osjećaj usamljenosti u sopstvenoj tuzi.
  • Usmjeravanje
UDKS pomaže i asistira u povezivanju i uspostavljanju kontakata sa neuro-mišićnim klinikama, agencijama i sl. u zajednici kako bi omogućila svojim članovima da pronađu rješenja za probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.
  • Društvene aktivnosti
Osobe oboljele od neuro-mišićnih poremećaja svakako su dio zajednice i stoga je društveni angažman Udruženja usmjeren ka osiguravanju ravnopravnog učešća osoba oboljelih od distrofije i srodnih poremećaja i oboljenja u sudjelovanju u svim aspektima društvenog života u zajednici. Ovaj cilj treba postići dvije stvari. Prva je rad s drugim organizacijama na postizanju izmjene politike na lokalnom i federalnom nivou vlasti. A druga stvar je obezbjeđivanje osposobljenim i stručnim volonterima sudjelovanje u pravnim poslovima u lokalnim i širim zajednicama.
Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice
Kantona Sarajevo


Federalno Ministarstvo
rada i socijalne politike


Općina Centar Sarajevo


Općina Novi Grad
Sarajevo


Ministarstvo za
ljudska prava i izbjegliceZAŠTO JA?
ZAŠTO JA?

Moj Deni
Moj Deni

Brosura za zdravstvene radnike<br>o ophodjenju prema<br>osobama s invaliditetom
Brosura za zdravstvene
radnike o ophodjenju prema
osobama s invaliditetom


Katalog radnih mjesta za osobe sa invaliditetom
Katalog radnih mjesta
za osobe sa invaliditetom


Invalidnost i misicna distrofija
Invalidnost i misicna distrofija

Uputstvo za rodiitelje
Uputstvo za roditelje

Misicnene distrofije
Mišićne distrofije

 
 
   


©UDKS 2008