po etna strana pretraga kontaktirajte nas broj posjeta: 87862
U D K S
 
Navigacija
Info
broj članova: 201

Ova stranica je donirana od strane:
Mediana Creative Design

 

Sponzori
UDKS kao nevladina i humanitarna organizacija uveliko ovisi o nesebičnoj podršci koju društveno odgovorni pojedinci i kompanije pružaju našim članovima. Dugujemo veliku zahvalnost pojedincima i kompanijama koji su prepoznali važnost ulaganja sredstava u istraživanje, educiranje, nabavku medicinske opreme i sl. za članove našeg udruženja.


Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice
Kantona Sarajevo


Federalno Ministarstvo
rada i socijalne politike


Općina Centar Sarajevo


Općina Novi Grad
Sarajevo


Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice
Zahvaljujući brizi i potpori koju pružaju društveno odgovorne kompanije, UDKS je u mogućnosti nastaviti postojeće i razvijati nove programe pomoći i podrške svojim članovima.

Ukoliko želite da sponzorirate projekte i aktivnosti UDKS-a i pružite adekvatnu podršku članovima Udruženja, molimo Vas da kontaktirate naš ured:

Tel/Fax:
tel:-++387 (0) 33 57 16 00
fax:-++387 (0) 33 57 16 01   
Adresa:
UDKS-Isa bega Ishakovića 9, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
   
E-mail:
Informacije-info@udks.com.ba
UDKS-udks@bih.net.ba
   
Račun:
Raiffeisen Bank dd-1610000007920061

Kao skromni izraz zahvalnosti, rado ćemo naše partnere i prijatelje predstavljati u našim publikacijama te na našoj web stranici kao i promovirati njihovo društveno odgovorno djelovanje kao primjer ostalim kompanijama koje djeluju u našem okruženju.

 
 
ZAŠTO JA?
ZAŠTO JA?

Moj Deni
Moj Deni

Brosura za zdravstvene radnike<br>o ophodjenju prema<br>osobama s invaliditetom
Brosura za zdravstvene
radnike o ophodjenju prema
osobama s invaliditetom


Integracija djece sa invaliditetom<br>u otvorenu sredinu
Integracija djece sa invaliditetom
u otvorenu sredinu


Katalog radnih mjesta za osobe sa invaliditetom
Katalog radnih mjesta
za osobe sa invaliditetom


Invalidnost i misicna distrofija
Invalidnost i misicna distrofija

Uputstvo za rodiitelje
Uputstvo za roditelje

Misicnene distrofije
Mišićne distrofije

Želite pomoći
Kao Sponzor

Kao Donator

Kao Volonter
 
 
   


©UDKS 2008