po etna strana pretraga kontaktirajte nas broj posjeta: 88908
U D K S
 
Navigacija
Info
broj članova: 201

Ova stranica je donirana od strane:
Mediana Creative DesignŽelite pomoći
Kao Sponzor

Kao Donator

Kao Volonter
 

Misija udruženja

Misija UDKS-a, kao isključivo humane organizacije, jeste da generira financijske i ljudske potencijale koji su neophodni da bi se na adekvatan način pomoglo osobama koje pate od neuro-mišićnih poremećaja i oboljenja. Ova oboljenja još uvijek, na žalost, predstavljaju tajnu za medicinu te je neophodno ulagati sredstva u nova medicinska istraživanja i neprekidno iznalaziti načine na koje se život osoba oboljelih od ovih bolesti može poboljšati. Misija UDKS-a podrazumijeva i opću rehabilitaciju osoba oboljelih od neuro-mišićnih oboljenja, kako medicinsku tako i socijalnu, te je društvena osvještenost neophodna u prevazilaženju svakodnevnih problema i prepreka s kojima se suočavaju oboljeli od ovih poremećaja. Stoge, UDKS zagovara edukaciju, kako svojih članova tako i šire javnosti, kao glavno i osnovno sredstvo u borbi protiv neuro-mišićnih poremećaja i oboljenja te prevazilaženja prepreka i integraciju u društvo oboljelih osoba.
Ministarstvo za rad,
socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice
Kantona Sarajevo


Federalno Ministarstvo
rada i socijalne politike


Općina Centar Sarajevo


Općina Novi Grad
Sarajevo


Ministarstvo za
ljudska prava i izbjegliceZAŠTO JA?
ZAŠTO JA?

Moj Deni
Moj Deni

Brosura za zdravstvene radnike<br>o ophodjenju prema<br>osobama s invaliditetom
Brosura za zdravstvene
radnike o ophodjenju prema
osobama s invaliditetom


Katalog radnih mjesta za osobe sa invaliditetom
Katalog radnih mjesta
za osobe sa invaliditetom


Invalidnost i misicna distrofija
Invalidnost i misicna distrofija

Uputstvo za rodiitelje
Uputstvo za roditelje

Misicnene distrofije
Mišićne distrofije

 
 
   


©UDKS 2008